ความรู้และเทคนิคในการบริหารธุกิจระหว่างภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ระบบไอทีล้มเหลว และอื่นๆ

ธุรกิจของท่านเคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือไม่? ธุรกิจของท่านเคยไม่สามารถดำเนินต่อและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนื่องจากภัยพิบัติหรือไม่? ท่านเคยสูญเงินจากการประสบภัยพิบัติหรือไม่?

ท่านไม่สามารถซื้อประกันภัยสำหรับภัยพิบัติบางชนิดได้ หรือค่าเบี้ยประกันภัยแพงเกินไปหรือเปล่า? ท่านยังต้องการปกป้องธุรกิจของท่านจากน้ำท่วม ไฟไหม้ ระบบไอทีล้มเหลว และภัยพิบัติอื่นๆหรือไม่?

ถ้าคำตอบคือ “ใช่” การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan หรือ BCP) และความเข้าใจในกระบวนการ BCP จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและจะสามารถบริหารธุรกิจผ่านวิกฤติใดๆก็ตาม

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้นเปรียบเสมือนชุดปฐมพยาบาลสำหรับภัยพิบัติ ซึ่งมีอุปกรณ์จำเป็นเตรียมพร้อมเพื่อรับมือและจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ เหมือนชุดปฐมพยาบาลที่เตรียมท่านให้พร้อมเสมอเมื่อยามเจ็บป่วย

“Business Continuity Training Workshop” จะดำเนินเป็นภาษาอังกฤษโดยวิทยากรผู้เชียวชาญ คุณแอนดรู ดูริเออร์ ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาหลักของบริษัท คัฟเวอเรจ จำกัด (คลิกเพื่อดูประวัติ)

คอร์สอบรมนี้เหมาะกับ:

 • ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยและต้องการทราบวิธีการบริหารธุรกิจในช่วงวิกฤติ
 • เจ้าของกิจการที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่สามารถซื้อประกันภัยได้เนื่องจากสาเหตุใดๆและต้องการปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท
 • ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารวิกฤติและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่กำลังมองหาลู่ทางในการเสริมความรู้และเทคนิคเฉพาะด้าน

 • หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ดังต่อไปนี้:

 • วิธีการบริหารธุรกิจในช่วงภัยพิบัติ
 • ความเข้าใจถึงความเสี่ยงต่างๆและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ
 • ขึ้นตอนในการเริ่มสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • วิธีฝึกซ้อมพนักงานให้สามารถรับมือและบริหารภัยพิบัติ

 • คอร์สอมรมนี้จะครอบคลุมหัวข้อใน “Workshop Agenda” ด้านล่าง ซึ่งความรู้และเทคนิคที่ท่านจะได้รับอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความอยู่รอดของธุรกิจของท่าน หรือการถูกบังคับให้ปิดตัวลงเลยทีเดียว

  ผู้เข้าร่วมคอร์สอมรมที่ผ่านมาได้ให้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เช่น:

  "Thank you Andrew for your very interesting and practical insight on Business Continuity Management during our Thailand flood crisis" - Jean F. Laugier, Founder (Lean Hub Asia)

  "Good session to bring new ideas for the evacuation and recovery steps for my property
  " - Nathalie Post, GM (Pachara Suites)

  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยกรมฝีมือพัฒนาแรงงานกำหนดให้บริษัทที่ได้รับการอมรมสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 200% เราแนะนำให้ผู้เข้าร่วมตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าวหรือไม่ โดยทางคัฟเวอเรจจะออกใบเสร็จและหนังสือรับรองการเข้าร่วมให้กับท่านหลังเสร็จสิ้นการอมรม

  หากท่านสนใจในคอร์สอบรมดังกล่าว กรุณาติดต่อ 02-2618485 หรือ info@coverage.co.th เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Workshop Agenda

  ระยะเวลา: 1 วัน (9.00 – 17.00 น.)

  9.00 – 12.00 น.
  BCP Introduction: basics and key concepts
  • What is BCP (Business Continuity Planning)?
  • What are the links with: Disaster Recovery / Emergency Management / Crisis Management / Contingency Planning
  • Explanation of the different BCP standards
  • Project plan for developing a BCP including: Business Impact Assessment / Risk Analysis / Risk Treatment options
  • How to embed BCP into your organisation for ongoing sustainability?

  13.00 – 14.00 น.
  BCP Benefits and Opportunities

  • Major reasons for undertaking a BCP project
  • Case studies showing how to save money, save time, win new business and even profit from your BCP project

  14.00 – 16.30 น.
  BCP Exercises

  • Key options for testing, training and exercising your BCP within your organisation.
  • Scenario exercises to gain real experience in using a BCP
  • Tools to develop an exercise for your management teams.

  16.30 -17.00 น.
  BCP Development

  • Options for how to go about developing, documenting and implementing your BCP project
  • Tricks and tips to make your project operate smoothly and quickly
  • Final questions will be answered, and ongoing contact details for advice provided